דף הבית » מאמרים » פיתוח וצמיחה אישיתמאמרים » המודל של Landsberg. M (2003) GROW

המודל כולל ארבעה שלבים

  • Goal –מטרה
  • Reality –מציאות
  • Options –חלופות
  • Wrap –up –פעולה

שלב המטרה

המאמן והמתאמן מסכימים ביניהם על מטרת הדיון והנושא שלו. בשלב זה מציבים מטרה לאימון, קובעים את מטרות המפגשים ומסכימים על נושאים לדיון.

שלב המציאות

המאמן והמתאמן משוחחים על דוגמאות מציאותיות המדגימות את דבריהם. בשלב זה מבצע המתאמן הערכה עצמית, המאמן מספק דוגמאות ספציפיות למשוב, יוצרים מסגרת בה נמנעים מהנחות ומהיסטוריה לא רלבנטית ובודקים הנחות קיימות.

שלה החלופות

המאמן מבקש חלופות לפעולה מהמתאמן באמצעות שאילת שאלות ומנחה אותו לבחירה טובה של חלופה לפעולה. בשלב זה מכסים את טווח החלופות. המאמן מזמין הצעות מהמתאמן ומציע הצעות בזהירות רבה. המאמן מבקש שבחירת חלופה תיעשה ע"י המתאמן.

שלב הפעולה

המאמן והמתאמן מתחייבים לפעולה, מגדירים לוחות זמנים ומזהים כיצד להתגבר על מכשולים. בשלב זה המתאמן מתחייב לפעולה. הוא מזהה מכשולים בדרך לפעולה בעזרת המאמן, הוא קובע לוחות זמנים לפעולה.

העצות למאמן במודל זה

  • שימוש רחב יותר בשאלות ופחות באמירות.
  • חשיבה יצירתית ולאוו דווקא שיטתית, הזמנת רעיונות קיצוניים מהמתאמן בעיקר בשלב החלופות ובשלב הפעולה.
  • הדגמה ובחינת הבנה. המאמן מדגים דוגמאות מציאותיות מניסיון המאמן ומניסיון המתאמן. הוא בודק עד כמה המתאמן הבין את ההצעות ואת ההתחייבויות שנטל על עצמו.

המחבר מציע לאנשים ליישם מודל זה לבדם, גם ללא מאמן .